Tarmo Kuusmaa Kirjutan siin teemadel:
 • - mis on eurotoetused ja kust leida oma idee jaoks raha
 • - kuidas käib projekti taotluse koostamine
 • - millal on toetuste taotlemise tähtajad
 • - millised projektid on toetust saanud

PRIA toetused 2014. aastal

Postitas Tarmo Kuusmaa | Kategoorias Ettevõtlustoetused, Keskkonnatoetused, MTÜ toetused, Muud toetused, Põllumajandustoetused, Turismitoetused | 19-09-2013

2

PRIA toetused

Euroopa Liidu toetuste perioodi 2007-2013 rahad on otsakorral, vaid mõned üksikud programmid on veel avatud. Samas käivad juba hoogsalt ettevalmistused uue perioodi (2014-2020) toetusrahade jagamiseks.

Selles postituses toon välja loetelu toetustest, mida alates järgmisest aastast on PRIA kaudu võimalik taotleda. Kokku on PRIA-l plaanis aastatel 2014-2020 jagada toetusteks 936 miljonit eurot. See on päris suur summa ja kui sul on mõni idee, mille jaoks sobib mõnest meetmest raha taotleda, siis kindlasti on juba nüüd paras aeg hakata ettevalmistusi tegema.

Uue perioodi PRIA toetusmeetmete nimekiri ise on selline:

 1. Teadmussiire ja teavitus
 2. Nõuandeteenuste toetamine
 3. Kvaliteedikavades osalemine ja kvaliteedikavade raames toodetud toodete edendamine
 4. Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks
 5. Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks
 6. Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid
 7. Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine
 8. Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas
 9. Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine
 10. Metsandussaaduste töötlemine ja turustamine
 11. Tootjarühmade loomine
 12. Põllumajanduslik keskkonnatoetus
 13. Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
 14. Piirkondlik mullakaitse toetus
 15. Keskkonnasõbraliku aianduse toetus
 16. Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
 17. Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
 18. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
 19. Mahepõllumajandus
 20. Natura 2000 toetus põllumajandusmaale
 21. Natura 2000 toetus erametsamaale
 22. Loomade heaolu toetus
 23. Koostöö
 24. LEADER kohalikuks arenguks
 25. Tehniline abi