Tarmo Kuusmaa Kirjutan siin teemadel:
  • - mis on eurotoetused ja kust leida oma idee jaoks raha
  • - kuidas käib projekti taotluse koostamine
  • - millal on toetuste taotlemise tähtajad
  • - millised projektid on toetust saanud

Mis on LEADER ja kuidas seda süüakse?

Postitas Tarmo Kuusmaa | Kategoorias Muud toetused | 25-03-2010

2

LEADER on tegelikult toetusprogramm, millest paljud on viimastel aastatel midagi kuulnud ja mõned juba ka sealt toetust saanud. Kui sinul varasem kokkupuude puudub, siis on see artikkel just sulle.

Alustuseks mõistest endast. Erinevalt levinud arvamusest ei tule LEADER programmi nimi üldsegi mitte inglise keelest (inglise keeles “leader” ehk “juht”). Otsetõlkes tähendab mõiste LEADER “seosed erinevate maamajanduse arengu tegevuste vahel” ja see on tuletatud prantsuskeelsest terminist Liaison Entre Action de Developpement de l’Economie Rurale. See mõiste kirjeldab tegelikult päris täpselt LEADER programmi olemust, aga sellest kohe pikemalt.

LEADER-programmi peetakse üheks edukamaks Euroopa Komisjoni algatuseks, mis sai alguse juba 1991.aastal. Eestis alustati laiemas ulatuses programmi rakendamisega 2006. aastal. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondade tasakaalustatud areng. Toetatakse kohalike inimeste endi algatusi ja palju raha suunatakse just koostöö projektidesse. Seejuures toetatakse nii era-, avaliku- kui ka mittetulundussektori projekte.

Kuidas LEADER teistest toetustest erineb?

Suurim erinevus minu arust on see, et toetuste jagamise otsustamine on viidud raha vajajatele lähemale. Kõige esimeses etapis moodustati kohalikud tegevusgrupid, kuhu kuulusid mingi kindla piirkonna (tavaliselt mitme naabervalla) ettevõtjad, MTÜ-d ja KOV’id. Tegevusgrupp koostas piirkonna strateegia, ehk siis pani paika, mis on piirkonnas nn. eelisarendatavad valdkonnad.

Nüüd kuulutavad tegevusgrupid aastaringselt välja taotlusvoore, kus siis vastava piirkonna inimesed saavad oma häid projekte raha taotlemiseks esitada. Taotlusvooru lõppedes hindab projekte tegevusgrupi poolt moodustatud hindamiskomisjon, mis samuti koosneb kohaliku elu tundvatest ekspertidest. Lõpuks toimub heaks kiidetud projektide analüüs veel PRIA-s, kes vaatab, et kõik dokumendid oleksid korrektsed.

Taotlusvoore ja LEADER raha peaks jätkuma 2013. aasta lõpuni. Kokku on LEADER programmi eelarves toetusteks raha 1,34 miljardit krooni.

Kuidas sina saaksid LEADER toetust taotleda?

Kui sul hea idee olemas, kuidas oma kodukohas elu paremaks muuta või ettevõtlust edendada, siis esimene asi on üles otsida oma vallale vastav tegevusgrupp. Selleks vaata allolevat kaarti:

Kui oma tegevusgrupi nimi leitud, siis leia selle veebiaadress ja kontaktid siit – http://www.maainfo.ee/index.php?page=3348. Tegevusgrupi kodulehelt saad juba põhjaliku info, mis valdkondade jaoks toetusi antakse, millal on järgmised taotlusvoorud, kui suuri summasid antakse, jne. Võimalusel käi kindlasti oma ideega ka eelnõustamisel. Sealt saad teada, kuidas idee parimal viisil projektiks vormistada.

Ja siis pole muud kui taotlema!

Sildid:, , , , , , , ,

Kommentaarid (2)

mis on tähtajad esitamiseks!

Kuna tähtajad on igal tegevusgrupil erinevad, siis soovitan pöörduda konkreetses piirkonnas LEADER toetust jagava tegevusgrupi poole.

Kirjuta kommentaar