Tarmo Kuusmaa Kirjutan siin teemadel:
  • - mis on eurotoetused ja kust leida oma idee jaoks raha
  • - kuidas käib projekti taotluse koostamine
  • - millal on toetuste taotlemise tähtajad
  • - millised projektid on toetust saanud

PRIA toetused 2012

Postitas Tarmo Kuusmaa | Kategoorias Ettevõtlustoetused | 08-12-2011

1

Paras aeg on uue aasta plaane tegema hakata. Panen siia üles PRIA 2012. aasta taotlusvoorude esialgse ajakava, ehk on sulle sellest abi oma plaanide tegemisel. Toetusprogramme on kokku 69, nii et on, mille vahel valida.

Kuu/Meede Taotluste vastuvõtu aeg
Jaanuar
 Põllumajandustootja asendamise toetus 02.01.-13.01.2012
 Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta
 Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta
 1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine  (Nõuanne) 02.01.-30.11.2012
 4. LEADER projektitaotlused 02.01.-31.12.2012
 1.3. Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja  selektiivsus 10.01.-31.01.2012
 1.4 Väikesemahuline rannapüük 10.01.-31.01.2012
 2.2. Sisevete kalanduse investeeringutoetus 10.01.-31.01.2012
 3.3. Kalasadamate investeeringutoetus 23.01.-30.01.2012
Veebruar
 
 Koolitustoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 01.02.-31.10.2012
 Turuarendustoetus 01.02.-15.02.2012
 Põllumajandusloomade aretustoetus 15.02 – 20.02.2012
 2.5.1 Kiviaia rajamise ja taastamise toetus 06.02.-17.02.2012
 Tootjarühmade tunnustamine 20.02.-12.10.2012
Märts  
 Ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus (viimane) 2.03-20.03.2012
 Ute kasvatamise täiendav otsetoetus (viimane) 2.03-20.03.2012
 Ute täiendav otsetoetus (viimane) 2.03-20.03.2012
 Veise täiendav otsetoetus (viimane) 2.03-20.03.2012
 Piima täiendav otsetoetus (viimane) 2.03-20.03.2012
 Piimasektori eritoetus 2.03-20.03.2012
 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus) 05.03.-19.03.2012
 1.7.1. Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö 20.03.-02.04.2012
 1.1 Koolitus- ja teavitustegevuse toetamine 26.03.-09.04.2012
Aprill
 
 Põllumajandustootja asendamise toetus 02.04-13.04.2012
 Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus 09.04.-13.04.2012
 1.7.3. Teavitamis- ja edendamistegevus 16.04.-20.04.2012
 1.6.1. Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus 30.04.-14.05.2012
Mai  
 Ühtne pindalatoetus 2.05-21.05.2012
 Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus (viimane) 2.05-21.05.2012
 Heinaseemne täiendav otsetoetus (viimane) 2.05-21.05.2012
 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus 2.05-21.05.2012
 2.2 Natura 2000 toetus põllumajandusmaale 2.05-21.05.2012
 2.7 Natura 2000 toetus erametsamaale 2.05-21.05.2012
 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus 2.05-21.05.2012
 2.3.3 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2.05-21.05.2012
 2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 2.05-21.05.2012
 2.3.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 2.05-21.05.2012
 2.3.4 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus 2.05-21.05.2012
 2.4 Loomade karjatamise toetus 2.05-21.05.2012
 3.1.2. Muud ühistegevused 07.05.-11.05.2012
 3.2. Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine 07.05.-11.05.2012
 3.4. Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad 07.05.-11.05.2012
 3.5. Katseprojektid 07.05.-11.05.2012
Juuni
 
 1.3b Nõuandesüsteemi ja -teenuste toetamine (Nõuandesüsteem)  04.06.-13.06.2012
 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus) 27.06.-09.07.2012
Juuli  
 Kindlustustoetus 01.07-10.07.2012
 Põllumajandustootja asendamise toetus 02.07-13.07.2012
 Praktikatoetus 18.07-19.08.2012
 1.9 Tootjarühmade loomise ja arendamise toetus 16.07.-27.07.2012
 1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus 23.07.-06.08.2012
August
 
 Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus 13.08.-17.08.2012
 3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (väikeprojektide taotlusvoor) 17.08.-31.08.2012
 3.1.1 Ühisinvesteeringud 27.08.-03.09.2012
September
 
 1.6.2. ja 1.6.3. Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetus 10.09. – 17.09.2012
 3.1.2. Muud ühistegevused 10.09.-14.09.2012
 3.2. Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine 10.09.-14.09.2012
 3.4. Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad 10.09.-14.09.2012
 3.5. Katseprojektid 10.09.-14.09.2012
 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus) 14.09.-26.09.2012
 Praktikatoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 24.09.-08.10.2012
Oktoober
 
 Põllumajandustootja asendamise toetus 01.10-12.10.2012
 1.5.1 Metsa majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine 01.10.-16.10.2012
 1.5.3 Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine 01.10.-16.10.2012
 1.5.2 Metsandussaadustele lisandväärtuse andmine 08.10.-16.10.2012
 1.4.3 Bioenergia tootmine 22.10.-05.11.2012
November
 
 Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus 05.11.-09.11.2012
 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus) 12.11.-19.11.2012
 2.1. Vesiviljeluse investeeringutoetus 12.11.-26.11.2012
 1.4.1 Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus 26.11.-10.12.2012